Medlemskap

Den som äger en lägenhet i Brf Åkerbyparken skall vara medlem i bostadsrättsföreningen. Medlemskap beviljas av föreningens styrelse. Till medlem kan antas fysisk person i åldersintervallet 55+ (vid inflyttningen).
Bostadsrättsföreningen strävar efter att minimera driftskostnaderna för föreningens egendom. Det förutsätts därför att de boende efter bästa förmåga deltar i olika uppgifter som rör underhåll och skötsel av föreningens hus och trädgård.